Úvod

 

Na  základě Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 7.9.2020 dle § 35 odst.2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 9 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke sloučení příspěvkové organizace Ústeckého kraje Domov bez hranic Rumburk, p.o. s příspěvkovou organizací Domov Brtníky, p.o. a to dnem 1.1.2021.

Informace o nastupující organizaci Domov Brtníky, p.o. najdete na www.dozpbrtniky.cz

 

V souvislosti s infekčními opatřeními spojenými primárně s rizikem rozšíření nákazy onemocnění COVID-19 a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje platí od 16. 9. 2020 zákaz návštěv v příspěvkové organizaci Domov bez hranic Rumburk a to do odvolání.

!!!Pravidla pro návštěvy klientů Domova bez hranic Rumburk (odkaz zde) a Opatření k poskytování služby STD (odkaz zde) od 25. 5. 2020!!! 

 

Vážený návštěvníku,

vítáme Vás na stránkách Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

Rádi bychom Vás informovali o našich službách, o naší práci a o všem, co svým klientům můžeme nabídnout. Naše organizace poskytuje služby lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 19 let.

Především Vám chceme dokázat, že jakýmkoliv způsobem postižený člověk má šanci na plnohodnotný a spokojený život, pokud mu dokážeme podat pomocnou ruku, ukážeme tu správnou životní cestu a poskytneme nezbytně nutnou podporu podle jeho individuálních potřeb.

Poskytujeme pobytové služby – domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a ambulantní službu sociálně terapeutické dílny ve městech Rumburk, Šluknov a Velký Šenov ve čtyřech objektech a pěti pronajatých bytech s celkovou kapacitou 54 klientů v pobytových službách a 35 klientů v ambulantní službě. Klienti a klientky žijící v Domově mají převážně mentální či kombinované postižení. Jsou zde lidé mobilní, částečně mobilní, ale i zcela imobilní.

Vedení Domova bez hranic Rumburk

Předmět činnosti organizace:
Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
Provádění dalších činností: ekonomické, administrativní, technické, provozní a investiční činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti.

Hlavní účel organizace:
Hlavním účelem příspěvkové organizace, pro který byla zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Doplňková činnost organizace:
Organizace nevykonává doplňkovou činnost.

Ostatní:
Při práci s klienty naši zaměstnanci uplatňují principy obsažené v Etickém kodexu:
Základem práce je individuální přístup ke klientovi, respektování jeho práv a svobod a zachování jeho důstojnosti.
Snahou pracovníků přímé péče je nácvik samostatnosti a nezávislosti klientů.
Základem kvality našich služeb je ohleduplný, laskavý a vstřícný postoj ke klientům, týmová spolupráce pracovníků jakož i zvyšování odbornosti a prohlubování znalostí soustavným vzděláváním.
Součástí naší práce je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami klientů.

Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon: 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky: hy3madz

Zřizovatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem