Úvod

Vážený návštěvníku,

vítáme Vás na stránkách Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

 

Rádi bychom Vás informovali o našich službách, o naší práci a o všem, co svým klientům můžeme nabídnout. Naše organizace poskytuje „domov“ lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Dozvíte se zde také o našich nejrůznějších aktivitách, akcích a úspěších. Pomocí fotografií Vám přiblížíme prostředí domácností klientů.

Především Vám chceme dokázat, že jakýmkoliv způsobem postižený člověk má šanci na plnohodnotný a spokojený život, pokud mu dokážeme podat pomocnou ruku, ukážeme tu správnou životní cestu a poskytneme nezbytně nutnou podporu podle jeho individuálních potřeb.

Poskytujeme pobytové služby – domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a ambulantní službu sociálně terapeutické dílny ve městech Rumburk, Šluknov a Velký Šenov ve čtyřech objektech a pěti pronajatých bytech s celkovou kapacitou 54 klientů v pobytových službách a 35 klientů v ambulantní službě. Klienti a klientky žijící v Domově mají převážně mentální či kombinované postižení. Jsou zde lidé mobilní, částečně mobilní, ale i zcela imobilní.

Vedení Domova bez hranic Rumburk

 

Úvodní slovo hejtmana Ústeckého kraje

Vážení spoluobčané,

Domov bez hranic Rumburk patří mezi příspěvkové organizace Ústeckého kraje, kterých je dohromady téměř sto šedesát. Jejich cílem je především zajištění kvalitních a profesionálních služeb na vysoké úrovni. Chceme, aby se naše zařízení neustále zlepšovala a modernizovala, a proto dle finančních možností investujeme do jejich rozvoje a rozšiřování služeb.

Domov bez hranic Rumburk zajišťuje svým klientům nejen pobytové služby, ale také poskytování individuální péče, pokud člověk prodělal trvalou změnu zdravotního stavu a rodina nemůže zajistit odpovídající dohled. I když se jistě nejedná o lehké rozhodnutí, kdy příbuzní musí řešit otázky umístění svého blízkého člověka do domu pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení, případně do další služby, jsem přesvědčený, že o něj bude dobře postaráno díky kvalifikovaným zaměstnancům, kteří svou práci dělají doslova se srdcem na dlani.

Věřím, že v našem zařízení najdete přesně to, co hledáte. Personál v čele s ředitelkou JUDr. Ludmilou Šlechtovou je vždy připraven vám poskytnout podrobné informace a zodpovědět veškeré dotazy, které Vás budou zajímat.

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

hejtman

 

 

Předmět činnosti organizace:
Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
Provádění dalších činností: ekonomické, administrativní, technické, provozní a investiční činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti.

Hlavní účel organizace:
Hlavním účelem příspěvkové organizace, pro který byla zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Doplňková činnost organizace:
Organizace nevykonává doplňkovou činnost.

Ostatní:
Při práci s klienty naši zaměstnanci uplatňují principy obsažené v Etickém kodexu:
Základem práce je individuální přístup ke klientovi, respektování jeho práv a svobod a zachování jeho důstojnosti.
Snahou pracovníků přímé péče je nácvik samostatnosti a nezávislosti klientů.
Základem kvality našich služeb je ohleduplný, laskavý a vstřícný postoj ke klientům, týmová spolupráce pracovníků jakož i zvyšování odbornosti a prohlubování znalostí soustavným vzděláváním.
Součástí naší práce je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami klientů.


Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ : 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon : 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky : hy3madz

Zřizovatel :

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Zásady ochrany osobních údajů