Alternativní-augmentativní komunikace

Základní činnosti DOZP

do1

Poskytnutí ubytování, stravy

st02

Pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu

do3

Pomoc při uplatňování práv

chb5

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

chb6

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

chb7

Sociálně terapeutické činnosti

chb8

Pomoc při osobní hygieně

Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon: 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky: hy3madz

Zřizovatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem