Poslání a cíle

Poslání :

Posláním sociálně terapeutických dílen je podporovat dospělé lidi s mentálním či kombinovaným postižením v pravidelném upevňování a získávání pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb a schopností. Klást přitom důraz na jedinečnost a důstojnost klienta, podporovat a rozvíjet jeho dovednosti a nadání.

Cíle :

  • posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů při výkonu běžných denních činností
  • nácvik činností, které souvisí se schopností uplatnit se v rámci pracovního procesu
  • možnost seberealizace a smysluplného trávení volného času
  • rozvíjení sociálních kontaktů

 

Okruh osob :

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 19 let, které mají z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost, a proto nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Službu neposkytujeme :

Osobám nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem.

Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon: 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky: hy3madz

Zřizovatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem