Poslání a cíle

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Rumburk, Velký Šenov

Poslání :

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování sociálních služeb, které podporují běžný způsob života u osob s mentálním či kombinovaným postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a vyžadují stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytovat těmto lidem individuální pomoc a podporu při zvládání každodenních činností a pomáhat jim při začleňování do společnosti.

Cíle :

  • posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů s ohledem na jejich individuální potřeby a s respektováním jejich svobodné volby
  • zprostředkování činností potřebných k aktivizaci klientů, které vedou ke kvalitnímu naplňování času a přiměřenému zapojení do běžné společnosti
  • rozvíjení sociálních kontaktů
  • zapojení do života v komunitě
  • vytvoření prostředí pro klienty, které bude co nejvíce připomínat prostředí domácnosti v běžné společnosti

 

Okruh osob :

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nelze zajistit prostřednictvím terénních či ambulantních sociálních služeb

Službu neposkytujeme :

Osobám nevidomým, neslyšícím a osobám s autismem

Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon: 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky: hy3madz

Zřizovatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem