Alternativní-augmentativní komunikace

Základní činnost STD

 

st01
Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

st02

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích  k sociálnímu začlenění

st03

Pomoc při osobní hygieně

st04

Poskytnutí stravy nebo zajištění stravy

Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon: 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky: hy3madz

Zřizovatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem