Činnosti domova

1. Zaměstnávání uživatelů

Naším cílem je najít pro uživatele, kterým to schopnosti a zdravotní stav umožňují, zaměstnání na volném trhu práce.

V současnosti je mimo Domov na volném trhu práce zaměstnáno 6 uživatelů. Při této aktivitě spolupracujeme s Agenturou Pondělí, Rytmus D.,o.p.s., Kormidlo o.s..

Ti, kterým nelze zatím zajistit práci mimo Domov, jsou na tuto možnost připraveni v rámci našeho zařízení, v současnosti jsou 2 uživatelé zaměstnaní v Domově na pracovní smlouvu a 2 uživatelé na dohodu o pracovní činnosti.

Motivací uživatelů v tomto snažení nejsou jenom vydělané peníze, ale i pocit uplatnění a zvýšení sebevědomí. Naším cílem je v tomto snažení nadále pokračovat.

2. Sociálně terapeutické dílny
Pro uživatele, kteří nejsou zaměstnáni vytváříme v Domově jiné možnosti seberealizace.

Kromě běžných denních aktivit jsou k dispozici 3 zaměstnanci, kteří připravují pro uživatele program v řemeslné, hobby a keramické dílně.


Výrobky z dílen STD

 

3. Sportovní akce
Uživatelé Domova bez hranic se zúčastní také sportovních, kulturních a společenských akcí.
Některé akce sami pořádáme. Např. akce ,,Putování za soptíkem“:

 

4. Rekreace
Uživatelé Domova každoročně jezdí na tuzemské i zahraniční rekreační pobyty. Při jejich výběru vycházíme z přání uživatelů.

Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon: 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky: hy3madz

Zřizovatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem