Zřizovatel

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

FINANCOVÁNÍ Z FONDU SOLIDARITY EU
Naší organizaci byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Ústeckého kraje k úhradě škod v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity Evropské unie) ve výši 10 tisíc Kč. Tato dotace byla použita na financování výdajů za nezbytná opatření nutná k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území způsobených povodní v červnu 2013. (V našem případě se jednalo o opravu čističky odpadních vod po povodních v areálu Lobendavy.)

Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon: 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky: hy3madz

Zřizovatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem