Historie

Ústav sociální péče byl založen v roce 1903 jako domov důchodců universitním profesorem, dvorním radou dr. Antonínem rytířem von Drasche, který pocházel z Lobendavy. Ve své závěti určil částku 500 000,00 korun a rodinný dům čp. 105 v Lobendavě k výstavbě a k udržování domova pro staré obyvatele. Starý rodinný dům byl zbořen a na jeho místě byl postaven dům nynější, který byl dokončen v roce 1905. Od té doby sloužil jako domov pro staré obyvatele Lobendava.

Z obce Lobendava byli přijímáni obyvatelé do domova zdarma, z okolních vesnic – Horní Poustevny, z Vísky a Severní po jednom obyvateli také zdarma, ostatní museli za pobyt platit.
V roce 1945 byl domov zrušen a byla zde zřízena kasárna. Později byla budova používána jako rekreační středisko pražských pekáren.

V roce 1955 byl tento majetek převeden do majetku odboru sociálního zabezpečení rady ONV v Rumburku, který zde opět zřídil domov důchodců. Provoz domova důchodců byl zahájen v prosinci 1956.

V roce 1965 byl ukončen provoz domova důchodců a po následné rekonstrukci byl objekt otevřen jako Ústav sociální péče pro mládež. První obyvatel nastoupil 5. 1. 1967. Takto je provozován areál dodnes, kdy je zřizovatelem Ústecký kraj.

Od roku 2007 je ÚSP Lobendava p. o. začleněn do transformace pobytových sociálních služeb.Od r. 2012 žije 13 klientů v Chráněném bydlení ve Šluknově. Z původních 54 klientů žije v současné době v Lobendavě 41 klientů.

Základní informace

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549
U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Statutární zástupce:
JUDr. Ludmila Šlechtová

Telefon: 412 338 345

e-mail: info@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz

ID dat. schránky: hy3madz

Zřizovatel:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem